Ako správne podať výpoveď PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré každý vodič musí mať, aby mohol jazdiť na verejných komunikáciách. PZP chráni tretie osoby, teda ostatných účastníkov premávky, pred škodami, ktoré im môžete spôsobiť svojím vozidlom. Výpoveď PZP môže byť potrebná z rôznych dôvodov, napríklad pri zmene vozidla, prepise auta alebo prechode k inej poisťovni. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne podať výpoveď PZP, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam alebo pokutám.

Krok 1: Získajte informácie o svojom poistení

Predtým, ako podáte výpoveď PZP, je dôležité mať prehľad o svojom súčasnom poistení, ako napríklad dátum vzniku a ukončenia poistenia, poisťovňu, číslo zmluvy a podmienky zmluvy. Tieto informácie nájdete na svojej poistnej zmluve, v poistnej zelená karte alebo v aplikácii svojej poisťovne.

Krok 2: Zvážte dôvod výpovede

Výpoveď PZP môžete podať z rôznych dôvodov. Zvážte, či máte dôvod, ktorý si vyžaduje výpoveď, napríklad:

 • Predaj vozidla
 • Prepis vozidla na inú osobu
 • Zmena vozidla
 • Prechod k inej poisťovni s lepšou ponukou
 • Vozidlo je odstavené z prevádzky na dlhší čas

Krok 3: Dodržiavať lehoty na výpoveď

Pre správne podanie výpovede PZP je potrebné dodržať lehoty na výpoveď, ktoré sú ustanovené v zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach poisťovne. Zvyčajne je potrebné dodržať jednomesačnú lehotu na výpoveď, čo znamená, že výpoveď musíte podať najmenej 1 mesiac pred ukončením poistného obdobia.

Krok 4: Vyplňte a pošlite výpovedný formulár

Aby ste podali výpoveď PZP, je potrebné vyplniť a podpísať výpovedný formulár, ktorý si môžete stiahnuť z webovej stránky svojej poisťovne alebo požiadať oň v pobočke. Výpovedný formulár by mal obsahovať nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko poistníka
 • Adresa trvalého pobytu
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dátum vzniku a ukončenia poistného obdobia
 • Dôvod výpovede (predaj vozidla, prepis, zmena poisťovne atď.)
 • Dátum podania výpovede
 • Podpis poistníka

Po vyplnení a podpísaní formulára ho zašlite svojej poisťovni buď poštou, e-mailom alebo osobne v pobočke. Uistite sa, že máte potvrdenie o doručení výpovede od poisťovne, aby ste mali dôkaz o správnom podaní výpovede.

Krok 5: Uzavrite novú PZP zmluvu

Ak podávate výpoveď PZP s úmyslom prejsť k inej poisťovni, nezabudnite uzavrieť novú PZP zmluvu pred ukončením pôvodnej zmluvy. V opačnom prípade by ste mohli riskovať pokutu alebo iné sankcie za jazdu bez platného poistenia. Pri výbere novej PZP zmluvy porovnajte rôzne ponuky na trhu a zvážte svoje potreby a finančné možnosti.

Správne podanie výpovede PZP je dôležitým krokom, ktorý vám umožní zmeniť svoje poistenie bez problémov alebo sankcií. Dodržiavajte lehoty na výpoveď, vyplňte a zašlite výpovedný formulár svojej poisťovni a nezabudnite uzavrieť novú PZP zmluvu, ak chcete prejsť k inej poisťovni. Týmto spôsobom zabezpečíte, že budete mať vždy platné PZP a chránený v prípade škôd na tretích osobách.