PZP Tabuľka Cien: Porovnanie Poistných Taríf

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité porovnať rôzne ponuky a ceny, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre vás. V tomto článku si prejdeme tabuľku cien PZP, ktorá vám umožní lepšie porovnať ponuky rôznych poisťovní.

Tabuľka cien PZP

Poisťovňa Cena PZP pre osobné auto Cena PZP pre motocykel Cena PZP pre prívesný vozík
Poisťovňa A 150 € 90 € 70 €
Poisťovňa B 145 € 85 € 75 €
Poisťovňa C 155 € 95 € 80 €
Poisťovňa D 140 € 100 € 60 €
Poisťovňa E 160 € 110 € 65 €

Poznámka: Tabuľka uvádza len základné ceny PZP pre rôzne typy vozidiel. Skutočná cena PZP sa môže líšiť v závislosti od individuálnych faktorov, ako sú vek vodiča, vek vozidla, typ vozidla a jeho výkon, počet najazdených kilometrov a pod.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

 1. Typ vozidla: Cena PZP závisí od typu vozidla, ktoré chcete poistiť. Osobné autá majú zvyčajne vyššie PZP ako motocykle alebo prívesné vozíky, pretože predstavujú väčšie riziko.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie PZP, pretože predstavujú vyššie riziko pre poisťovňu. Na druhej strane, vodiči so skúsenosťami a bez škodovej histórie môžu získať zľavy na PZP.
 3. Štatistika nehôd: Poisťovne zohľadňujú aj štatistiky nehôd vo vašej oblasti. Ak žijete v oblasti s vyššou mierou dopravných nehôd, môžete očakávať vyššie PZP.
 4. Bonus-malus systém: Poisťovne používajú bonus-malus systém na odmeňovanie vodičov bez škodovej histórie a penalizáciu vodičov s negatívnou škodovou históriou. Ak máte dobrú úroveň bonus-malus, môžete získať zľavu na PZP, zatiaľ čo vodiči s negatívnou úrovňou bonus-malus budú musieť platiť vyššie PZP.
 5. Poistená suma: Poistená suma je maximálna čiastka, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. Vyššia poistená suma zvyčajne znamená vyššie PZP, pretože poisťovňa preberá väčšie riziko.
 6. Doplnkové poistenie: Ak si k PZP pridáte aj doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, poistenie proti krádeži alebo asistenčné služby, cena PZP sa zvýši. Tieto doplnkové poistenia však môžu poskytnúť väčšiu ochranu a pokoj v prípade poistnej udalosti.

Ako nájsť najlacnejšie PZP

 1. Porovnajte ponuky: Využite tabuľku cien a porovnanie PZP online, aby ste si porovnali ponuky rôznych poisťovní. Porovnávače vám umožnia zadať údaje o vašom vozidle a vodičovi a nájsť najlepšiu ponuku pre vás.
 2. Zvoľte správnu úroveň krytia: Zvážte, akú úroveň krytia potrebujete, a nepreplácajte za zbytočné doplnkové poistenie, ktoré nepotrebujete.
 3. Využite zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre vodičov s dobrou škodovou históriou, za absolvovanie bezpečnostných kurzov alebo pre mladých vodičov, ktorí sú študentmi. Informujte sa o možných zľavách pri výbere PZP.
 4. Zvážte zvýšenie spoluúčasti: Ak ste ochotní prebrať väčšiu časť nákladov v prípade poistnej udalosti, môžete zvýšiť spoluúčasť a tým znížiť cenu PZP.
 5. Prehodnoťte svoju situáciu: Ak máte viacero vozidiel, zvážte ich zlučovanie pod jednou poisťovňou, čo môže priniesť zľavy. Tiež zvážte, či potrebujete vlastniť vozidlo s vysokým výkonom alebo drahým modelom, ktoré zvyčajne zvyšujú PZP.

Pamätajte, že pri výbere PZP je dôležité nielen zohľadniť cenu, ale aj kvalitu služieb a podmienky, ktoré poisťovňa ponúka. Preto je dobré si prečítať recenzie a skúsenosti ostatných zákazníkov s danou poisťovňou, aby ste sa uistili, že ste urobili správne rozhodnutie.

Výber správnej PZP môže byť náročný, ale s pomocou tejto tabuľky cien a porovnávania rôznych ponúk môžete nájsť najlacnejšie a najlepšie PZP pre vás. Dôležité je venovať pozornosť faktorom ovplyvňujúcim cenu PZP, ako sú typ vozidla, vek vodiča, poistená suma a doplnkové poistenie. Taktiež využívajte zľavy a iné možnosti, ktoré vám môžu pomôcť ušetriť na poistnom. Nezabudnite, že najlacnejšie PZP nemusí vždy znamenať najlepšie, preto vždy zohľadnite aj kvalitu služieb a podmienky poisťovne.