PZP a stret so zverou – ako postupovať a čo pokrýva poistenie

Stret so zverou môže byť pre mnohých vodičov neočakávaný a nepríjemný zážitok. Ako vodič, je dôležité vedieť, čo robiť v tejto situácii a ako vám môže pomôcť PZP. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako postupovať pri strete so zverou a čo pokrýva poistenie.

Ako postupovať po strete so zverou

Ak dôjde k strete so zverou, postupujte nasledovne:

a) Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá. Uistite sa, že ste v bezpečnej vzdialenosti od vozovky a že ostatní vodiči vás môžu vidieť.

b) Zavolajte políciu alebo miestneho lesného hospodára, aby ste im oznámili incident. Je dôležité oznámiť stred súrnym orgánom, aby mohli podniknúť potrebné kroky.

c) Vyfotografovať si miesto nehody, zranenú alebo mŕtvu zver a škody spôsobené na vozidle. Tieto fotografie môžu byť dôležité pri následnom riešení poistnej udalosti.

d) Skontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im stred so zverou. Poskytnite im všetky potrebné informácie vrátane času, miesta a okolností nehody.

Čo pokrýva PZP pri strete so zverou

Väčšina PZP zahŕňa poistenie škôd spôsobených stretnutím so zverou. Avšak, aby boli náklady na opravy vozidla kryté, musí vodič mať havarijné poistenie. To pokrýva škody na vozidle spôsobené stretnutím so zverou, ako aj iné udalosti, ako sú krádež, požiar, vandalizmus alebo prírodné katastrofy.

Ako urýchliť vybavenie poistnej udalosti

Pri riešení poistnej udalosti súvisiacej so stretom so zverou je dôležité dodržiavať nasledujúce kroky:

a) Spolupracujte s poisťovňou a poskytnite im všetky požadované informácie a dokumenty.

b) Dodržujte termíny a postupy stanovené poisťovňou.

c) Požiadajte o písomné potvrdenie o prijatí poistnej udalosti a o oprave

d) Udržujte si záznamy o všetkých komunikáciách s poisťovňou a uchovávajte všetky dokumenty, ktoré súvisia s vašou poistnou udalosťou.

e) Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom postupu, neváhajte sa obrátiť na svoju poisťovňu alebo na odborníka v oblasti poistenia.

Ako sa vyhnúť stretu so zverou

Predchádzať stretom so zverou nie je vždy možné, ale existujú opatrenia, ktoré môžete prijať, aby ste minimalizovali riziko:

a) Buďte ostražití, najmä na cestách s vysokým výskytom zveri. Tieto oblasti sú často označené varovnými značkami. V lepšom prípade sú oplotené.

b) Pomaly jazdite v oblastiach, kde sa zver často vyskytuje, najmä v noci alebo za súmraku a svitania.

c) Používajte diaľkové svetlá, ak je to možné, aby ste zvýšili svoju viditeľnosť.

d) Buďte pripravení na náhle zastavenie, najmä ak vidíte zver na ceste alebo okolo nej.

e) Ak uvidíte zver na ceste, zvoľte jazdu a dávajte pozor na ďalšiu zver, ktorá by mohla nasledovať.

f) Ak je zver na ceste nevyhnutná, snažte sa zrážku zmierniť tým, že nezmeníte smer jazdy a jemne použijete brzdy.

Stret so zverou môže byť nepríjemný a nebezpečný, ale s primeraným poistením a znalosťou postupov môžete minimalizovať škody a náklady na opravy. Uistite sa, že máte správne poistenie, ktoré pokrýva takéto udalosti, a dodržiavajte bezpečnostné opatrenia, aby ste sa im čo najviac vyhli.