PZP a stret so zverou – ako postupovať a čo pokrýva poistenie

Stret so zverou môže byť pre mnohých vodičov neočakávaný a nepríjemný zážitok. Ako vodič, je dôležité vedieť, čo robiť v tejto situácii a ako vám môže pomôcť PZP. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako postupovať pri strete so zverou a čo pokrýva poistenie.

Ako postupovať po strete so zverou

Ak dôjde k strete so zverou, postupujte nasledovne:

a) Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá. Uistite sa, že ste v bezpečnej vzdialenosti od vozovky a že ostatní vodiči vás môžu vidieť.

b) Zavolajte políciu alebo miestneho lesného hospodára, aby ste im oznámili incident. Je dôležité oznámiť stred súrnym orgánom, aby mohli podniknúť potrebné kroky.

c) Vyfotografovať si miesto nehody, zranenú alebo mŕtvu zver a škody spôsobené na vozidle. Tieto fotografie môžu byť dôležité pri následnom riešení poistnej udalosti.

d) Skontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im stred so zverou. Poskytnite im všetky potrebné informácie vrátane času, miesta a okolností nehody.

Čo pokrýva PZP pri strete so zverou

Väčšina PZP zahŕňa poistenie škôd spôsobených stretnutím so zverou. Avšak, aby boli náklady na opravy vozidla kryté, musí vodič mať havarijné poistenie. To pokrýva škody na vozidle spôsobené stretnutím so zverou, ako aj iné udalosti, ako sú krádež, požiar, vandalizmus alebo prírodné katastrofy.

Ako urýchliť vybavenie poistnej udalosti

Pri riešení poistnej udalosti súvisiacej so stretom so zverou je dôležité dodržiavať nasledujúce kroky:

a) Spolupracujte s poisťovňou a poskytnite im všetky požadované informácie a dokumenty.

b) Dodržujte termíny a postupy stanovené poisťovňou.

c) Požiadajte o písomné potvrdenie o prijatí poistnej udalosti a o oprave

d) Udržujte si záznamy o všetkých komunikáciách s poisťovňou a uchovávajte všetky dokumenty, ktoré súvisia s vašou poistnou udalosťou.

e) Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom postupu, neváhajte sa obrátiť na svoju poisťovňu alebo na odborníka v oblasti poistenia.

Ako sa vyhnúť stretu so zverou

Predchádzať stretom so zverou nie je vždy možné, ale existujú opatrenia, ktoré môžete prijať, aby ste minimalizovali riziko:

a) Buďte ostražití, najmä na cestách s vysokým výskytom zveri. Tieto oblasti sú často označené varovnými značkami. V lepšom prípade sú oplotené.

b) Pomaly jazdite v oblastiach, kde sa zver často vyskytuje, najmä v noci alebo za súmraku a svitania.

c) Používajte diaľkové svetlá, ak je to možné, aby ste zvýšili svoju viditeľnosť.

d) Buďte pripravení na náhle zastavenie, najmä ak vidíte zver na ceste alebo okolo nej.

e) Ak uvidíte zver na ceste, zvoľte jazdu a dávajte pozor na ďalšiu zver, ktorá by mohla nasledovať.

f) Ak je zver na ceste nevyhnutná, snažte sa zrážku zmierniť tým, že nezmeníte smer jazdy a jemne použijete brzdy.

Stret so zverou môže byť nepríjemný a nebezpečný, ale s primeraným poistením a znalosťou postupov môžete minimalizovať škody a náklady na opravy. Uistite sa, že máte správne poistenie, ktoré pokrýva takéto udalosti, a dodržiavajte bezpečnostné opatrenia, aby ste sa im čo najviac vyhli.…

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné poistenie

Overenie platnosti poistky zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) je dôležitým krokom v procese riadenia vášho vozidla. V tomto článku sa pozrieme na to, ako overiť platnosť vášho PZP, ako aj na dôvody, prečo je dôležité udržiavať platné poistenie. Aj keď občas udelia amnestiu.

Prečo je dôležité mať platné PZP?

PZP je povinné poistenie pre všetkých motoristov a majiteľov vozidiel. Jeho účelom je chrániť ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými nákladmi v prípade, že by ste im spôsobili škodu. Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže mať za následok pokuty, zákaz jazdy alebo dokonca konfiškáciu vozidla.

Ako overiť platnosť PZP?

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť vášho PZP:

a) Kontaktujte svoju poisťovňu: Najjednoduchším spôsobom je kontaktovať svoju poisťovňu priamo. Môžete im zavolať alebo poslať e-mail a požiadať o potvrdenie platnosti vášho PZP.

b) Overenie online: Väčšina poisťovní ponúka možnosť overenia PZP online prostredníctvom svojich webových stránok. Stačí zadať svoje údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla a číslo poistnej zmluvy, a systém vám poskytne informácie o platnosti poistenia.

c) Overenie prostredníctvom aplikácie: Niektoré poisťovne ponúkajú mobilné aplikácie, ktoré vám umožňujú overiť platnosť vášho PZP priamo z vášho smartfónu. Takéto aplikácie sú užitočné pre motoristov, ktorí chcú mať rýchly prístup k informáciám o svojom poistení.

Čo urobiť, ak zistíte, že vaše PZP nie je platné?

Ak zistíte, že vaše PZP nie je platné, mali by ste okamžite podniknúť kroky na jeho obnovenie. Kontaktujte svoju poisťovňu a zistite, či je možné predĺžiť platnosť vášho PZP alebo uzatvoriť novú poistnú zmluvu. Pokiaľ ide o jazdu, je dôležité, aby ste vozidlo nepoužívali, kým nebude mať platné PZP.

Ako predchádzať neplatnosti PZP?

Nasledujúce tipy vám pomôžu udržať platné PZP a vyhnúť sa problémom spojeným s neplatným poistením:

a) Udržujte si prehľad o dátume vypršania: Je dôležité vedieť, kedy vyprší platnosť vášho PZP. Poznačte si dátum vypršania do kalendára alebo nastavte pripomienku v telefóne, aby ste ho nezabudli.

b) Obnovujte svoje PZP včas: Aby ste predišli neplatnosti poistenia, obnovujte svoje PZP včas. Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť automatického obnovenia, čo znamená, že vaše poistenie sa obnoví bez toho, aby ste museli niečo robiť.

c) Skontrolujte svoje údaje: Uistite sa, že vaše osobné údaje a údaje o vozidle sú uvedené správne v poistnej zmluve. Ak zistíte nejaké chyby, kontaktujte svoju poisťovňu a požiadajte o ich opravu.

d) Udržujte si dobrý prehľad o platbách: Ak máte nastavenú splátkovú schému pre PZP, uistite sa, že platby sa uskutočňujú včas. Ak ste sa presťahovali alebo zmenili číslo účtu, informujte svoju poisťovňu, aby mohli aktualizovať vaše platobné údaje.

Overenie PZP je dôležitým aspektom vlastníctva a prevádzky vozidla. Udržujte si prehľad o platnosti vášho PZP, aby ste predišli pokutám a problémom spojeným s jazdou bez platného poistenia. Skúste využívať online nástroje a aplikácie svojej poisťovne na sledovanie stavu svojho PZP, aby ste vždy vedeli, či je vaše poistenie v poriadku.…

PZP pre motocykel: Ako vybrať správne poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnosťou pre všetkých majiteľov motoriek a skútrov. Jeho hlavným účelom je chrániť vás pred finančnými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku škôd spôsobených tretím osobám. Dávajte si veľký pozor. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vybrať správne PZP pre váš motocykel alebo skúter.

Porovnajte ponuky poisťovní pre PZP motocykel

Pri výbere PZP pre váš motocykel alebo skúter je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od typu motocykla, veku, kapacity motora a ďalších faktorov. Navštívte webové stránky poisťovní alebo využite online porovnávače, ktoré vám pomôžu nájsť najlepšiu ponuku.

Zvážte rozsah krytia PZP pre motocykel

Rozsah krytia PZP pre motocykel či skúter môže byť rôzny, pričom základná úroveň krytia pokrýva škody spôsobené tretím osobám. Avšak niektoré poisťovne ponúkajú rozšírené krytie, ktoré zahŕňa aj ochranu proti krádeži, požiaru alebo škôd na vlastnom vozidle. Zvážte svoje potreby a zvoľte si PZP s primeraným rozsahom krytia.

Uvážte výšku poistného plnenia

Výška poistného plnenia predstavuje maximálnu sumu, ktorú poisťovňa uhradí v prípade škôd. Je dôležité zvoliť si dostatočne vysoké limity, aby ste boli chránení pred finančnými následkami vážnych nehôd. Väčšina poisťovní ponúka rôzne úrovne limitov, takže si môžete vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Zistite, aké sú zľavy

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre majiteľov motoriek a skútrov, napríklad za bezpečné jazdenie, absolvovanie špeciálnych kurzov alebo za vlastnenie viacerých poistených vozidiel. Skontrolujte, či máte nárok na nejaké zľavy, a ušetrite na nákladoch na PZP.

Zvážte dobrovoľné poistenie

Okrem PZP môžete zvážiť aj dobrovoľné poistenie, ako je napríklad havarijné poistenie. Havarijné poistenie poskytuje krytie pre škody na vašom motocykli či skútri, ktoré sú spôsobené nehodou, krádežou, požiarom alebo inými rizikami. Toto poistenie môže byť obzvlášť užitočné pre majiteľov novších alebo drahších motoriek a skútrov.

Prečítajte si zmluvné podmienky

Pred podpisom zmluvy o PZP pre váš motocykel alebo skúter sa dôkladne oboznámte s jej podmienkami. Uistite sa, že rozumiete všetkým povinnostiam a obmedzeniam, ktoré sa na vás vzťahujú. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte sa obrátiť na svojho poisťovacieho zástupcu.

Nezabudnite na platnosť PZP

Udržujte si prehľad o dátume platnosti vášho PZP a nezabudnite ho predĺžiť včas. Jazda na motocykli alebo skútri bez platného PZP je nelegálna a môže vás stáť pokuty či iné sankcie. Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť automatického predĺženia poistenia, aby ste nemuseli myslieť na dátumy platnosti.

Výber správneho PZP pre váš motocykel alebo skúter je dôležitým krokom v ochrane seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Venujte čas porovnaniu ponúk, zvážte rozsah krytia, zľavy a dobrovoľné poistenie, a nezabudnite na platnosť vášho PZP. Takto budete mať istotu, že ste si zvolili najlepšie možné poistenie pre vaše potreby.…

PZP pre prívesný vozík: Ako zabezpečiť svoj príves výhodne

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám (PZP) je povinné pre všetky motorové vozidlá vrátane prívesných vozíkov. Prívesné vozíky sú často používané na prepravu tovaru alebo na rekreačné účely, a teda je nevyhnutné mať ich poistené. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre prívesné vozíky, ako ho získať a na čo pri výbere dávať pozor.

Ako funguje PZP pre prívesné vozíky

PZP pre prívesné vozíky pokrýva škody spôsobené tretím osobám pri používaní prívesu, a to vrátane fyzických zranení, poškodenia majetku alebo iných nákladov spojených s nehodou. Poistenie sa vzťahuje na prívesný vozík samotný, ale nie na vozidlo, ktoré ho ťahá. Preto je dôležité mať aj ťahajúce vozidlo poistené samostatne. Pozrite si aj ktoré elektromobily sú vhodné na ťahanie vozíka.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre prívesné vozíky

Cena PZP pre prívesný vozík závisí na niekoľkých faktoroch, medzi ktoré patria:

 • Typ a veľkosť prívesného vozíka
 • Hmotnosť prívesného vozíka
 • Účel použitia prívesného vozíka (komerčný alebo súkromný)
 • Vek a skúsenosti vodiča
 • Geografická oblasť použitia prívesného vozíka

Ako získať PZP pre prívesný vozík

PZP pre prívesný vozík môžete získať u väčšiny poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre motorové vozidlá. Proces získania poistenia je obvykle jednoduchý a zahŕňa poskytnutie potrebných údajov o prívesnom vozíku a vodičovi. Poisťovne často ponúkajú online kalkulačky alebo porovnávače, ktoré vám pomôžu získať cenovú ponuku pre váš prívesný vozík.

Na čo dávať pozor pri výbere PZP pre prívesný vozík

Pri výbere PZP pre prívesný vozík by ste mali zvážiť nasledujúce aspekty:

 • Cena: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a vyberte si najvýhodnejšiu ponuku, ktorá zodpovedá vašim potrebám a rozpočtu. Nezabudnite zohľadniť aj zľavy, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú.
 • Rozsah krytia: Skontrolujte, či PZP pre prívesný vozík pokrýva všetky potrebné aspekty, vrátane škôd spôsobených tretím osobám, právnych nákladov, poškodenia majetku a prípadnej asistencie pri nehode.
 • Spokojnosť zákazníkov: Prečítajte si recenzie a skúsenosti ostatných zákazníkov s poisťovňou, ktorú zvažujete. Tieto informácie vám môžu poskytnúť užitočný vhľad do kvality služieb a rýchlosti vybavenia škôd.
 • Poistné podmienky: Preštudujte si poistné podmienky a zistite, aké sú vaše povinnosti a práva ako poistenca. Zistite, aké sú pravidlá pre uplatnenie nárokov na poistné plnenie a aké sú výluky z poistenia.
 • Prispôsobivosť: Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka pružné možnosti poistenia, a umožňuje vám prispôsobiť krytie podľa vašich potrieb, napríklad zvýšenie alebo zníženie limitov, pridanie alebo odstránenie dodatočného krytia, atď.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou zabezpečenia vášho vozidla, a teda je potrebné venovať dostatočný čas jeho výberu. Dôkladne zvažte svoje potreby, porovnajte ponuky rôznych poisťovní a uistite sa, že ste si vybrali najlepšie možné poistenie pre svoj prívesný vozík. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam v prípade nehody a mať pokojnú myseľ pri používaní svojho prívesu.…

PZP Tabuľka Cien: Porovnanie Poistných Taríf

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité porovnať rôzne ponuky a ceny, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre vás. V tomto článku si prejdeme tabuľku cien PZP, ktorá vám umožní lepšie porovnať ponuky rôznych poisťovní.

Tabuľka cien PZP

Poisťovňa Cena PZP pre osobné auto Cena PZP pre motocykel Cena PZP pre prívesný vozík
Poisťovňa A 150 € 90 € 70 €
Poisťovňa B 145 € 85 € 75 €
Poisťovňa C 155 € 95 € 80 €
Poisťovňa D 140 € 100 € 60 €
Poisťovňa E 160 € 110 € 65 €

Poznámka: Tabuľka uvádza len základné ceny PZP pre rôzne typy vozidiel. Skutočná cena PZP sa môže líšiť v závislosti od individuálnych faktorov, ako sú vek vodiča, vek vozidla, typ vozidla a jeho výkon, počet najazdených kilometrov a pod.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

 1. Typ vozidla: Cena PZP závisí od typu vozidla, ktoré chcete poistiť. Osobné autá majú zvyčajne vyššie PZP ako motocykle alebo prívesné vozíky, pretože predstavujú väčšie riziko.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie PZP, pretože predstavujú vyššie riziko pre poisťovňu. Na druhej strane, vodiči so skúsenosťami a bez škodovej histórie môžu získať zľavy na PZP.
 3. Štatistika nehôd: Poisťovne zohľadňujú aj štatistiky nehôd vo vašej oblasti. Ak žijete v oblasti s vyššou mierou dopravných nehôd, môžete očakávať vyššie PZP.
 4. Bonus-malus systém: Poisťovne používajú bonus-malus systém na odmeňovanie vodičov bez škodovej histórie a penalizáciu vodičov s negatívnou škodovou históriou. Ak máte dobrú úroveň bonus-malus, môžete získať zľavu na PZP, zatiaľ čo vodiči s negatívnou úrovňou bonus-malus budú musieť platiť vyššie PZP.
 5. Poistená suma: Poistená suma je maximálna čiastka, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. Vyššia poistená suma zvyčajne znamená vyššie PZP, pretože poisťovňa preberá väčšie riziko.
 6. Doplnkové poistenie: Ak si k PZP pridáte aj doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, poistenie proti krádeži alebo asistenčné služby, cena PZP sa zvýši. Tieto doplnkové poistenia však môžu poskytnúť väčšiu ochranu a pokoj v prípade poistnej udalosti.

Ako nájsť najlacnejšie PZP

 1. Porovnajte ponuky: Využite tabuľku cien a porovnanie PZP online, aby ste si porovnali ponuky rôznych poisťovní. Porovnávače vám umožnia zadať údaje o vašom vozidle a vodičovi a nájsť najlepšiu ponuku pre vás.
 2. Zvoľte správnu úroveň krytia: Zvážte, akú úroveň krytia potrebujete, a nepreplácajte za zbytočné doplnkové poistenie, ktoré nepotrebujete.
 3. Využite zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre vodičov s dobrou škodovou históriou, za absolvovanie bezpečnostných kurzov alebo pre mladých vodičov, ktorí sú študentmi. Informujte sa o možných zľavách pri výbere PZP.
 4. Zvážte zvýšenie spoluúčasti: Ak ste ochotní prebrať väčšiu časť nákladov v prípade poistnej udalosti, môžete zvýšiť spoluúčasť a tým znížiť cenu PZP.
 5. Prehodnoťte svoju situáciu: Ak máte viacero vozidiel, zvážte ich zlučovanie pod jednou poisťovňou, čo môže priniesť zľavy. Tiež zvážte, či potrebujete vlastniť vozidlo s vysokým výkonom alebo drahým modelom, ktoré zvyčajne zvyšujú PZP.

Pamätajte, že pri výbere PZP je dôležité nielen zohľadniť cenu, ale aj kvalitu služieb a podmienky, ktoré poisťovňa ponúka. Preto je dobré si prečítať recenzie a skúsenosti ostatných zákazníkov s danou poisťovňou, aby ste sa uistili, že ste urobili správne rozhodnutie.

Výber správnej PZP môže byť náročný, ale s pomocou tejto tabuľky cien a porovnávania rôznych ponúk môžete nájsť najlacnejšie a najlepšie PZP pre vás. Dôležité je venovať pozornosť faktorom ovplyvňujúcim cenu PZP, ako sú typ vozidla, vek vodiča, poistená suma a doplnkové poistenie. Taktiež využívajte zľavy a iné možnosti, ktoré vám môžu pomôcť ušetriť na poistnom. Nezabudnite, že najlacnejšie PZP nemusí vždy znamenať najlepšie, preto vždy zohľadnite aj kvalitu služieb a podmienky poisťovne.…

Havarijné poistenie: ochrana vášho vozidla v prípade nehôd a iných udalostí

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil v prípade nehody alebo inej škodovej udalosti. Toto poistenie sa týka škôd spôsobených na vašom vozidle, na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám. V tomto článku sa bližšie pozrieme na havarijné poistenie, jeho výhody a faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere.

Čo kryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie zahŕňa širokú škálu udalostí, ktoré by mohli spôsobiť škodu na vašom vozidle. Tieto udalosti zahŕňajú:

 • Nehody (kolízie so živými alebo neživými predmetmi)
 • Krádež vozidla
 • Poškodenie spôsobené živelnými pohromami (búrka, povodeň, zosuv pôdy)
 • Požiar
 • Vandalizmus

V závislosti od ponúkaného balíka havarijného poistenia môžu byť niektoré udalosti kryté základným balíkom, zatiaľ čo iné môžu byť zahrnuté v rozšírenom balíku. Preto je dôležité, aby ste si pozorne prečítali podmienky poistenia a zistili, čo presne je kryté vami zvoleným balíkom.

Výhody havarijného poistenia

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie vám poskytuje finančnú ochranu v prípade, že vaše vozidlo utrpí škodu. Bez havarijného poistenia by ste museli znášať náklady na opravu alebo náhradu vozidla sami.
 2. Pokoj mysle: S havarijným poistením môžete mať pokoj mysle, že ak sa niečo stane s vaším vozidlom, vaša poisťovňa pokryje väčšinu nákladov spojených s opravou alebo náhradou.
 3. Možnosť prispôsobiť si balík: Väčšina poisťovní ponúka možnosť prispôsobiť si havarijné poistenie podľa vašich potrieb a rozpočtu. Môžete si vybrať z rôznych úrovní krytia a prídavných poistení, ako napríklad asistenčné služby, poistenie skiel alebo poistenie proti krádeži.
 4. Zvýšená hodnota vozidla pri predaji: Havarijné poistenie môže zvýšiť hodnotu vášho vozidla pri predaji alebo výmene. Kupujúci môžu mať väčšiu dôveru v vozidlo, ktoré bolo poistené, pretože je pravdepodobnejšie, že bolo správne udržiavané a opravené v prípade poškodenia.

Faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere havarijného poistenia

 1. Cena: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj úroveň krytia, ktorú poisťovňa ponúka. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zvážte, či sú ich ceny primerané vzhľadom na poskytované služby a krytie.
 2. Úroveň krytia: Ako sme spomenuli vyššie, havarijné poistenie sa môže líšiť v závislosti od balíka a poisťovne. Predtým, než sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, zistite, čo presne je zahrnuté v balíku havarijného poistenia a či to vyhovuje vašim potrebám.
 3. Reputácia poisťovne: Je dôležité zvoliť si poisťovňu, ktorá má dobrú povesť a ktorá je známa rýchlym a férovým vybavovaním škôd. Pozrite si recenzie a hodnotenia zákazníkov, aby ste získali predstavu o kvalite služieb poisťovne.
 4. Zákaznícka podpora: Skontrolujte, či poisťovňa ponúka dobrú zákaznícku podporu a rýchle riešenie problémov. To môže byť obzvlášť dôležité v prípade škodovej udalosti, keď potrebujete rýchle a profesionálne riešenie.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla a vášho finančného zabezpečenia. Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite všetky uvedené faktory, aby ste našli tú správnu poisťovňu a balík, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.…

Ako správne podať výpoveď PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré každý vodič musí mať, aby mohol jazdiť na verejných komunikáciách. PZP chráni tretie osoby, teda ostatných účastníkov premávky, pred škodami, ktoré im môžete spôsobiť svojím vozidlom. Výpoveď PZP môže byť potrebná z rôznych dôvodov, napríklad pri zmene vozidla, prepise auta alebo prechode k inej poisťovni. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne podať výpoveď PZP, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam alebo pokutám.

Krok 1: Získajte informácie o svojom poistení

Predtým, ako podáte výpoveď PZP, je dôležité mať prehľad o svojom súčasnom poistení, ako napríklad dátum vzniku a ukončenia poistenia, poisťovňu, číslo zmluvy a podmienky zmluvy. Tieto informácie nájdete na svojej poistnej zmluve, v poistnej zelená karte alebo v aplikácii svojej poisťovne.

Krok 2: Zvážte dôvod výpovede

Výpoveď PZP môžete podať z rôznych dôvodov. Zvážte, či máte dôvod, ktorý si vyžaduje výpoveď, napríklad:

 • Predaj vozidla
 • Prepis vozidla na inú osobu
 • Zmena vozidla
 • Prechod k inej poisťovni s lepšou ponukou
 • Vozidlo je odstavené z prevádzky na dlhší čas

Krok 3: Dodržiavať lehoty na výpoveď

Pre správne podanie výpovede PZP je potrebné dodržať lehoty na výpoveď, ktoré sú ustanovené v zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach poisťovne. Zvyčajne je potrebné dodržať jednomesačnú lehotu na výpoveď, čo znamená, že výpoveď musíte podať najmenej 1 mesiac pred ukončením poistného obdobia.

Krok 4: Vyplňte a pošlite výpovedný formulár

Aby ste podali výpoveď PZP, je potrebné vyplniť a podpísať výpovedný formulár, ktorý si môžete stiahnuť z webovej stránky svojej poisťovne alebo požiadať oň v pobočke. Výpovedný formulár by mal obsahovať nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko poistníka
 • Adresa trvalého pobytu
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dátum vzniku a ukončenia poistného obdobia
 • Dôvod výpovede (predaj vozidla, prepis, zmena poisťovne atď.)
 • Dátum podania výpovede
 • Podpis poistníka

Po vyplnení a podpísaní formulára ho zašlite svojej poisťovni buď poštou, e-mailom alebo osobne v pobočke. Uistite sa, že máte potvrdenie o doručení výpovede od poisťovne, aby ste mali dôkaz o správnom podaní výpovede.

Krok 5: Uzavrite novú PZP zmluvu

Ak podávate výpoveď PZP s úmyslom prejsť k inej poisťovni, nezabudnite uzavrieť novú PZP zmluvu pred ukončením pôvodnej zmluvy. V opačnom prípade by ste mohli riskovať pokutu alebo iné sankcie za jazdu bez platného poistenia. Pri výbere novej PZP zmluvy porovnajte rôzne ponuky na trhu a zvážte svoje potreby a finančné možnosti.

Správne podanie výpovede PZP je dôležitým krokom, ktorý vám umožní zmeniť svoje poistenie bez problémov alebo sankcií. Dodržiavajte lehoty na výpoveď, vyplňte a zašlite výpovedný formulár svojej poisťovni a nezabudnite uzavrieť novú PZP zmluvu, ak chcete prejsť k inej poisťovni. Týmto spôsobom zabezpečíte, že budete mať vždy platné PZP a chránený v prípade škôd na tretích osobách.…

Ako nájsť najlacnejšie PZP: Tipy na úsporu pri poistení vozidla

Pri výbere poistky pre váš automobil je dôležité zohľadniť nielen rozsah krytia, ale aj cenu. Najlacnejšie PZP nemusí vždy znamenať najlepšiu kvalitu služieb, ale zároveň nechcete preplácať za poistenie, ktoré neposkytuje dostatočné krytie. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako nájsť najlacnejšie PZP, aby ste mohli ušetriť na nákladoch a získať najlepšiu hodnotu za svoje peniaze.

Porovnajte ceny rôznych poisťovní

Aby ste našli najlacnejšie PZP, je dôležité vyhodnotiť ponuky viacerých poisťovní. Využite PZP online kalkulačky alebo porovnávače cien, ktoré vám umožnia získať cenové ponuky od rôznych poisťovní súčasne. Týmto spôsobom môžete rýchlo a jednoducho zistiť, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie ceny pre vaše konkrétne potreby. Vhodným spôsobom je PZP kalkulačka. A to aj pri dovezených vozidlách.

Zvážte zvýšenie spoluúčasti aj pri najlacnejšom PZP

Spoluúčasť je suma, ktorú musíte uhradiť pri nároku na poistenie predtým, ako poisťovňa začne platiť za škody. Zvýšením spoluúčasti môžete znížiť svoje mesačné alebo ročné náklady na PZP. Avšak uistite sa, že si môžete dovoliť uhradiť vyššiu spoluúčasť v prípade, že budete musieť uplatniť nárok na poistenie.

Využite zľavy a bonusy pre lacné PZP

Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy a bonusy zákazníkom, ktorí spĺňajú určité kritériá, ako napríklad dobrý vodičský záznam, absolvovanie defenzívneho vodičského kurzu alebo inštalácia bezpečnostných zariadení vo vozidle. Informujte sa o dostupných zľavách a zistite, či spĺňate požiadavky na ich získanie. Dostanete sa takto k lacnému PZP.

Zvoľte správne krytie

Najlacnejšie PZP nemusí vždy poskytovať adekvátne krytie pre vaše vozidlo. Uistite sa, že si vyberiete poistenie, ktoré pokrýva všetky vaše potreby, ale zároveň nezahŕňa nepotrebné doplnkové krytia. Napríklad, ak máte staršie vozidlo s nízkou hodnotou, môže byť zbytočné platiť za rozšírené havarijné poistenie. Zvážte svoje individuálne potreby a vyberte si poistenie, ktoré poskytuje najlepšiu hodnotu za peniaze.

Prehodnoťte svoje poistenie pravidelne, aby ste mali najlacnejšie PZP

Trh s poistením sa neustále mení, a tak môžu byť aj ceny PZP. Preto je dôležité prehodnotiť svoje poistenie aspoň raz za rok alebo pri zmene vozidla. Možno zistíte, že cena vášho súčasného poistenia už nie je najlacnejšia na trhu, a tak budete môcť ušetriť peniaze tým, že prejdete k inej poisťovni.

Zohľadnite svoje vodičské návyky

Náklady na PZP môžu závisieť aj od vašich vodičských návykov, ako napríklad od počtu najazdených kilometrov. Ak jazdíte menej ako priemer, môžete získať zľavu na svoje poistenie. Uistite sa, že ste svojej poisťovni poskytli presné informácie o svojom jazdení, aby ste získali najlepšiu možnú cenu.

Nájdenie najlacnejšieho PZP nemusí byť zložité, ak viete, na čo sa máte zamerať. Porovnávaním cien, zohľadnením spoluúčasti, využitím zliav a bonusov, zvolením správneho krytia a pravidelným prehodnocovaním svojho poistenia môžete ušetriť peniaze a získať najlepšiu hodnotu za svoje peniaze. Nezabudnite, že najdôležitejšie je mať poistenie, ktoré vás adekvátne chráni v prípade nehody alebo škody na vozidle.…

Porovnanie PZP online: Ako nájsť najlepšiu poistku pre vaše vozidlo

Porovnanie poistiek povinného zmluvného poistenia (PZP) online je dôležitým krokom pri výbere najlepšej poistky pre vaše vozidlo. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako porovnávať PZP online, na čo si dať pozor a ako nájsť najlepšiu poistku pre vaše potreby.

Online nástroje na porovnanie PZP

V súčasnosti je na trhu mnoho online nástrojov, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché porovnanie PZP. Tieto nástroje vám poskytnú prehľad o cenách, poistných krytiach a podmienkach ponúkaných rôznymi poisťovňami. Medzi najpopulárnejšie patrí PZP kalkulačky, porovnávače PZP a webové stránky nezávislých poradcov v oblasti poistenia.

Ako porovnávať PZP online

Pri porovnávaní PZP online je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

a) Cena: Je dôležité poznať cenu PZP, ale nezameriavajte sa iba na najnižšiu cenu. Zvážte aj ďalšie faktory, ako sú krytia, podmienky a kvalita služieb.

b) Poistné krytia: Porovnajte ponúkané poistné krytia, aby ste zistili, ktoré poisťovne ponúkajú najlepšiu ochranu za najnižšiu cenu.

c) Poistné podmienky: Preštudujte si poistné podmienky, aby ste boli oboznámení s pravidlami a obmedzeniami, ktoré sa môžu týkať vášho vozidla.

d) Kvalita služieb: Zistite si skúsenosti ostatných zákazníkov s danou poisťovňou, aby ste mali predstavu o úrovni zákazníckej podpory, rýchlosti vybavenia škôd a celkovej spokojnosti s poisťovňou.

Dôležité upozornenie

Pri porovnávaní PZP online je dôležité pamätať na to, že nie všetky online nástroje zahrňujú ponuky od všetkých poisťovní na trhu. Preto je dobré navštíviť aj webové stránky jednotlivých poisťovní, aby ste získali kompletný prehľad ponúk a mohli urobiť informované rozhodnutie.

Zhrnutie

Porovnanie PZP online je efektívny spôsob, ako nájsť najlepšiu poistku pre vaše vozidlo. Pri porovnávaní PZP je dôležité brať do úvahy nielen cenu, ale aj poistné krytia, podmienky a kvalitu služieb. Využite dostupné online nástroje, ako sú PZP kalkulačky, porovnávače a webové stránky nezávislých poradcov v oblasti poistenia.

Nezabudnite navštíviť aj webové stránky jednotlivých poisťovní, aby ste získali úplný prehľad ponúk a urobili informované rozhodnutie pri výbere PZP. Porovnanie PZP online vám môže pomôcť ušetriť čas aj peniaze a zabezpečiť, že budete mať pokoj v mysli pri jazde vo svojom vozidle.

V dnešnom svete je získanie najlepšieho PZP jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, vďaka množstvu online nástrojov a zdrojov. Venujte dostatok času porovnaniu rôznych ponúk na trhu a urobte informované rozhodnutie pri výbere PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Často kladené otázky pri porovnávaní PZP online

V tejto časti sa pozrieme na niektoré z najčastejších otázok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri porovnávaní PZP online.

a) Aké sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP?

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, vek, pohlavie a skúsenosti vodiča, bezpečnostné zariadenia na vozidle, miesto bydliska a množstvo prejdených kilometrov. Poisťovne tiež zohľadňujú svoje vlastné štatistiky a skúsenosti s rizikom pri stanovení ceny poistného.

b) Ako môžem znížiť svoje PZP?

Niekoľko spôsobov, ako znížiť PZP, zahŕňa zvýšenie bezpečnosti vozidla (napr. inštaláciou alarmu), zníženie počtu prejdených kilometrov, absolvovanie kurzov defenzívnej jazdy alebo výber vozidla s nižším rizikom. Môžete tiež zvážiť zvýšenie spoluúčasti, čo znamená, že budete sami platiť vyššiu čiastku v prípade nehody, ale váš ročný poplatok za PZP sa zníži. Dajte teda pozor na bezpečnosť pri jazde.

c) Ako môžem získať viacero ponúk PZP online?

Na získanie viacerých ponúk PZP online môžete použiť porovnávače poistiek alebo navštíviť webové stránky jednotlivých poisťovní a vyžiadať si cenovú ponuku. Pri získavaní ponúk nezabudnite uviesť presné informácie o sebe a svojom vozidle, aby ste dostali čo najpresnejší odhad.

d) Je možné zmeniť PZP online?

Áno, mnohé poisťovne umožňujú zmenu PZP online. Ak chcete zmeniť svoju súčasnú poistku, navštívte webovú stránku vašej poisťovne a vyhľadajte možnosti zmeny. Môžete byť požiadaní o prihlásenie do svojho účtu alebo poskytnutie informácií o svojej súčasnej poistke. Pred zmenou PZP sa uistite, že ste sa porovnali ponuky a našli najlepšiu možnosť pre vaše potreby.

e) Ako môžem zrušiť svoje PZP online?

Ak chcete zrušiť svoje PZP online, najprv sa uistite, že ste sa informovali o pravidlách zrušenia svojej poisťovne. Niektoré poisťovne môžu vyžadovať písomnú výpoveď, zatiaľ čo iné môžu umožňovať zrušenie online alebo telefonicky. Ak máte novú poistku pripravenú, môžete sa prihlásiť do svojho účtu u svojej súčasnej poisťovne a vyhľadať možnosti zrušenia. Ak sú k dispozícii možnosti zrušenia online, budete pravdepodobne musieť poskytnúť dôvod zrušenia a dátum účinnosti zrušenia.

f) Ako viem, či je moje PZP platné?

Ak máte pochybnosti o platnosti svojho PZP, môžete to skontrolovať online na webovej stránke svojej poisťovne alebo prostredníctvom štátneho registra vozidiel. Môžete tiež skontrolovať svoje údaje o poistení, ktoré ste dostali pri získaní poistky, kde by malo byť uvedené obdobie platnosti poistky.

g) Čo robiť, ak som nezaplatil svoje PZP včas?

Ak ste nezaplatili svoje PZP včas, môže to mať vážne dôsledky, ako sú pokuty, zrušenie poistky alebo problémy pri získavaní novej poistky v budúcnosti. V takom prípade by ste mali okamžite kontaktovať svoju poisťovňu a zistiť, či je možné uhradiť poplatok s pokutou alebo obnoviť poistku. Ak vám poisťovňa nepovolí obnoviť poistku, budete musieť vyhľadať novú poistku u inej poisťovne.

V závere, porovnávanie PZP online je rýchly a jednoduchý spôsob, ako nájsť najlepšiu poistku pre vás. Dôležité je venovať čas porovnávaniu ponúk, získavaniu viacerých cenových ponúk a zohľadňovaniu vlastných potrieb a okolností. Máte teraz dostatok informácií na to, aby ste mohli spraviť informované rozhodnutie o svojom PZP a ušetriť čas aj peniaze.…

PZP kalkulačka

PZP kalkulačkaNeraz ste uvažovali o tom, ako si čo najrýchlejšie zistiť poistné ponuky od viacerých, najlepšie od všetkých poskytovateľov? Osobné návštevy vás určite odrádzajú hlavne pre to, že by ste museli obetovať nielen niekoľko hodín, ale hneď niekoľko dní vášho času. Určite to nie je ideálna predstava pre nikoho, takýmto spôsobom tráviť svoj voľný čas. Avšak PZP kalkulačka vám dokáže priniesť maximálnu úsporu, ako časovú, tak aj finančnú. O vašich možnostiach sa dozviete behom niekoľkých sekúnd a to priamo z miesta, kde sa práve nachádzate. Predtým ani potom sa nevyžadujú žiadne osobné návštevy pobočiek, takže skutočne ide o veľmi úsporný nástroj. Presvedčiť o tom sa môžete aj sami.

Ako funguje?

PZP kalkulačka funguje pomerne jednoducho. Manipuláciu s ňou zvládne skutočne každý, hoci to práve nemusí byť počítačový typ. Dokonca ju ani nemusíte dlho hľadať. Stačí, ak si kliknete na výraz vyznačený v úvode a ten vás presmeruje na daný nástroj. Nebojte sa, žeby ste niečo riskovali. Kalkulačka na výpočet a porovnanie PZP online je úplne bezplatná a dokonca aj nezáväzná. Takže nikto na vás nebude tlačiť, aby ste si niektorú z vybraných ponúk vybrali. Na zváženie máte toľko času, koľko potrebujete, prípadne si z výsledkov ani nemusíte vybrať nič. To by však možno bolo len na vašu škodu, nakoľko je isté, že online výpočet PZP kalkulačkou zobrazí ceny. Aj to najlacnejšie PZP.

Aby ste sa k výsledkom resp. k vašim poistným možnostiam dostali, je potrebné, aby ste vypísali formulár. Doňho je nutné zadať technické parametre poisťovaného motorového či nemotorového vozidla, prípadne niektoré údaje o vás ako jeho majiteľovi. Ináč vám kalkulačka možnosti povinného zmluvného poistenia nezobrazí, nakoľko ich nebude mať od čoho zostaviť. Nejde o žiadne osobné informácie, len také, s ktorými by ste mohli získať väčšie zľavy, čo by ste určite ocenili. Po tom, čo všetko vypíšete, formulár odošlete a do niekoľkých sekúnd sa vám začnú zobrazovať poistné možnosti.

Online kalkulačka vám urobí výpočet a porovnanie PZP nielen niektorých poisťovní, ale skoro všetkých. To znamená, že zobrazené výsledky budú skutočne objektívne, plus budú mať tú najlepšiu možnú cenu. Obsahovať budú ponuky od takých poisťovateľov ako napr.:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Groupama,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Kooperativa,
 • Onlia,
 • Union,
 • UNIQA atď.

Naozaj vám žiadna ponuka neujde.

PZP kalkulačka pre všetky vozidlá

BagerMožno by ste si mohli myslieť, že porovnanie a výpočet ponúk funguje len na osobné autá. To ale nie je pravda, pretože na danej stránke si ich môžete urobiť na rôzne druhy dopravných prostriedkov. Nezáleží či potrebujete poistiť prípadne zistiť ponuky na nemotorové alebo motorové vozidlá, pretože PZP kalkulačka vám pomôže so všetkým. Nákladné, pracovné či poľnohospodárske stroje, karavan, poistenie obytného automobilu, historické vozidlá, motorky, návesy či prívesy atď. Tá najlepšia cena na tieto a ešte viac vozidiel vás čaká, ak využijete tento prevratný internetový nástroj. Vypočíta aj zákonné poistenie auta na dovolenku cez Uzavripzp. Pozrite si k tomu aj príslušnú legislatívu.

Naozaj zobrazí tie najlepšie ceny?

Zaručene. Online kalkulačka na výpočet a porovnanie PZP vám zobrazí tie najlepšie ceny hneď z niekoľkých dôvodov. Výsledky sú objektívne, nakoľko nie je predajca motivovaný vyššími či nižšími províziami. Zárukou tej najlepšej ceny je aj to, že niektoré zľavy sú vám zarátané automaticky. Na niektoré si zas môžete pomocou formulára nárokovať. Bohužiaľ, faktom ostáva, že len málo predajcov sa zmieni o všetkých zľavách, čo má za následok, že ceny z kalkulačky na povinné zmluvné poistenie sú mnohokrát nižšie a lacnejšie ako priamo u predajcu. V niektorých prípadoch sa môže tento rozdiel líšiť až o 30%, čo je skutočne dosť. Iná zľava, ktorú na pobočke nedostanete, sa týka spôsobu uzatvorenia poistnej zmluvy. Za uzatvorenie cez internet máte nárok na 10% zľavu z poistného, čo nie je málo.

To, že online PZP kalkulačka vám urobí hneď aj porovnanie vám pomôže odhaliť vysoké odchýlky v poistnom u rôznych poisťovní. Neraz sa ročné poistné za to isté vozidlo môže líšiť aj v stovkách eur. Myslíme si, že je zbytočne preplácať, pokiaľ v danom produkte nie sú nejaké špeciálne vymoženosti a poistné krytie. Veď už základné zabezpečenie vám poskytuje aj niekoľko miliónové krytie v prípade spôsobenia škodovej udalosti či dopravnej nehody.

Ako o ponuku z PZP kalkulačka požiadať?

Ak už máte k dispozícii výsledky porovnania a už aj viete, že niektorý z nich je taký, o ktorý by ste nechceli prísť, požiadať oňho môžete klikom naňho. Zobrazí sa vám ďalší formulár, ktorý tento krát požaduje vaše osobné údaje, aby sa mohla zostaviť zmluva. Tá vám spolu s podmienkami, údajmi na zaplatenie faktúry a dočasnou bielou kartou bude doručená na mail skoro obratom. Dočasnú kartu si nezabudnite vytlačiť a dbajte na to, že platí väčšinou len 30 dní. Povinné zmluvné poistenie ale nebude platné, pokým nebude uhradené poistné. To uhraďte čím skôr, aby vám poisťovňa mohla zaslať originál zelenej karty, ktorá je vo vozidle nevyhnutná a to aj vtedy, ak cestujete do zahraničia. Za jej neplatnosť alebo neprítomnosť vám hrozia vysoké pokuty, a to až v hodnote niekoľkých tisíc eur.

Ak máte teda jasno v tom, že za vaše PZP nechcete zbytočne preplácať, v hľadaní tej najlepšie ceny vám pomôže online bezplatná kalkulačka. Zadáte zopár údajov a do niekoľkých sekúnd už máte k dispozícii jednotlivé ponuky. Prečo ju teda nevyužiť, ak môžete ušetriť aj stovky eur?

Zdroj: https://www.uzavripzp.sk/